Regulamin

PROSIMY PYTAĆ MAILOWO O TERMINY USZYCIA SUKIENEK KOMUNIJNYCH.

SZYJEMY JE NA MIARĘ ,PO ZAKUPIE WYSYŁAMY INSTRUKCJĘ JAK ZMIERZYĆ DZIECKO

ZAMAWIAMY ROZMIAR NAJBLIŻEJ ZBLIŻONY DO DZIECKA.

Sklep ślubne i komunijne powstał pod nazwą firmy:
EMILA
Wojdyga Emilia
Stołeczna 135
05-074 Józefin
nip. 952 139 27 40

1. Klient dokonując zakupów w Sklepie zobowiązuje się do uiszczenia opłaty i odbioru zamówionych produktów.

2. Zamówienie składane jest za pomocą formularza poprzez dokładanie artykułów do koszyka.

3. Każdy klient posiada własne, indywidualne konto (ochrona danych osobowych – patrz (POLITYKA PRYWATNOŚCI) za pomocą, którego jest identyfikowany.

4. Klient wybiera sposób dostawy oraz płatności – z dostępnych opcji wysyłki:

 • DPD pobranie – 23 zł,
  DPD przelew – 18 zł,
 • Anglia 160zł.
 • Irlandia 160zł.
 • Niemcy 70zł.

GBWCPLPP   PL69 8019 0000 2001 0201 5817 0001

ADRES BANKU  :::   Bank Spółdzielczy w Halinowie    ul.Piłsudskiego 36        05-074 Halinów

5. Zamówienie rozpatrywane jest natychmiast po wpłynięciu.

6. W ciągu 14  dni roboczych od złożenia zamówienia i otrzymania płatności sklep EMILA zobowiązany jest do wysyłki zamówionego towaru.( nie dotyczy sukienek komunijnych).

7. Wysyłka towaru następuje przeważnie w ciągu 1-5 dni od otrzymania płatności(nie dotyczy sukienek komunijnych).

Zastrzegamy sobie jednak na wysyłkę okres 14 dni roboczych liczony od daty wpływu środków na nasze konto.Do 30 dni w przypadku szycia na miarę sukienek komunijnych.

8. W przypadku nieprzewidzianego braku towaru, innych zmian mogących spowodować opóźnienie lub brak wysyłki klient zostanie powiadomiony drogą e-mail lub telefonicznie.

9. Zastrzegamy odmowy realizacji zamówienia ze względów ekonomicznych.

10. Informacje zawarte na stronach sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa (art. 66, § 1 Kodeksu Cywilnego).

11. W przypadku wpłaty na nasze konto niepełnej kwoty wartości zamówienia wraz z kosztami przesyłki zastrzegamy możliwość wysyłki towaru za pobraniem dodatkowej (brakującej) kwoty lub zwrotu wpłaty pomniejszonej o koszty związane ze zwrotem. W przypadku nie odebrania przez klienta przesyłki wysłanej „za pobraniem” sklep potrąci poniesione koszty z dokonanej wpłaty.w przypadku sukienek komunijnych nie ma możliwości płatności za pobraniem w całości. Prosimy wtedy o wpłatę zadatku (części kosztów sukienki).

12. Zakupiony towar można wymienić, ewentualnie zwrócić. Nie dotyczy to SUKIENEK KOMUNIJNYCH , ponieważ są szyte na miarę.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:

e-mail: info@slubneikomunijne.pl          e-mail: emilawojdyga@gmail.com

„Oświadczam, że opis aukcji oraz zdjęcia w niej wykorzystane są mojego autorstwa.
Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez mojej zgody jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.
Podstawa prawna: Dz. U. 94 nr 24 poz. 83, sprost.: Dz. U. 94 nr 43 poz. 170. „

Zmiany w regulaminie:

Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu, o czym Klient zostanie powiadomiony najpóźniej z 14 dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. Informacja o zmianach zostanie również wyrażona w wyraźny sposób poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz przesłana na adres e-mail zarejestrowanego klienta. Ponadto Klient zostanie każdorazowo poproszony o akceptację nowego regulaminu przed złożeniem Zamówienia.

Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 kodeksu cywilnego (tzn. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach), a Klient nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym w terminie 30 dni.

Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów korzystających ze Sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane zamówienia. W takim przypadku zamówienia te będą realizowane na zasadach określonych w poprzednim regulaminie.

Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z polskim prawem i w języku polskim.

Klient będący Konsumentem w przypadku sporu ze Sprzedawcą ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może m.in.:

 • zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
 • zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
 • uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 • złożyć skargę poprzez formularz dostępnym pod adresem internetowym https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL. Jest to unijna platforma internetowego systemu roztrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami. Platforma ta działa we wszytskich językach Unii Europejskiej i mogą Państwo z niej skorzystać po wykorzystaniu procedury reklamacyjnej u sprzedawcy.
 • Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy

Produkt dodano do porównania